Alliance, lvl 32-35 (orig. Jame)

3. června 2007 v 13:50 | Fomalhaut |  Leveling
Level 32-33
Na tomto levelu se budeme soustředit na jedinou lokaci, a to Stranglethorn Vale. (Hráči na PvP serverech budou plakat.)
Nejprve vezměte všechny questy v Booty Bay. (Pokud jste mě poslouchali, tak už je máte.)
Dále vezměte questy v Rebel Camp (37,3) a pak zamiřte do Nesingwary's Expedition (35,10) a vezměte questy odtamtud.
Celkem byste měli mít tyto questy:
- Hemet Nesingwary (Kravel v Mirage Raceway)
- Supply and Demand (Drizzlik v Booty Bay)
- Panther Mastery (Nesingwary's Expedition)
- Tiger Mastery (tamtéž)
- Investigate the Camp (Krazek v Booty Bay)
- The Second Rebellion (Sergeant Yohwa v Rebel Camp)
- Bad Medicine (tamtéž)
- Raptor Mastery (Nesingwary's Expedition)
- Bloodscalp Ears (Kebok v Booty Bay)
- Singing Blue Shards (Crank Fizzlebub in Booty Bay)
- Hostile Takeover (Kebok v Booty Bay)
- Krazek's Cookery (Corporal Kaleb v Rebel Camp)
- Goblin Sponsorship (Baron Revilgaz na lodi, kam vylezete nahoře z hospody v Booty Bay)
- The Stone of the Tides (tamtéž, preq k tomuto questu dostanete od Krazeka)
- Scaring Shaky ("Sea Wolf" McKinley v Booty Bay)
Zatím neberte Green Hills of Stranglethorn, zabíral by vám zbytečně místo v quest logu. Kapitoly budete kompletovat postupně, jak budete mít správné stránky. (Toto platí, pokud nemáte nějaký charakter, který už nasbírané stránky nepotřebuje, takže si je můžete poslat a máte aspoň něco hned. Můj rogue měl všechny, takže jsem vzala quest a jednotlivé kapitoly zkompletovala hned, stejně tak jako celý quest.)
Krok 1: Zabíjejte River Crocolisk, které najdete podél řeky v severním Stranglethorn Vale, dokud nebudete mít 2x Large Crocolisk Skin. Přitom můžete zabíjet Young Stranglethorn Tigers na Tiger Mastery.
Krok 2: Zabijte 10x Young Stranglethorn Tiger (nebo tolik, kolik vám do těch deseti chybí). Najdete je všude kolem Nesingwary's Expedition.
Krok 3: Zabíjejte Young Panther, najdete je většinou na protějším břehu řeky směrem na východ (41,10).
Krok 4: Pokračujte na severovýchod do Kurzen Compound (44,11) a zabijte 15x Kurzen Jungle Fighter a také Kurzen Medicine Man, dokud nebudete mít 7x Jungle Remedy (může to chvíli trvat). Budete potřebovat i Fern Extract z jedné z hromad krabic v táboře.
Krok 5: Jakmile máte všechny čtyři questy splněné, doručte je (kromě Supply and Demand, který doručíte později) a v Rebel Camp přijměte následující - Special Forces.
Krok 6: A v Nesingwary's Expedition tyto: Tiger Mastery a Panther Mastery.
Krok 7: Jděte na západ, až dojdete k plošině (30,9). Na ní najdete Panther a Stranglethorn Tiger. Zabijte 10 od každého.
Krok 8: Dále na jihozápadě najdete Stranglethorn Raptor, zabijte 10.
Krok 9: Jděte na jih (dolů z plošiny), až dojdete k trollímu táboru v Bal'lal Ruins (29,20). Chvíli bude trvat, než nafarmíte 15x bloodscalp ear, ale je to dobré místo na grinding, takže tam zůstaňte, dokud nedosáhnete level 33. Pokud vám dojdou trollové, severovýchodně od těchto ruin jsou ještě Tkashi Ruins (33,15). (Zase, pokud nejste odpočati, tak to znamená trochu grindění, ale ne tolik, jako v předchozích dvou případech. On ten drop na uši není tak velký, takže těch trollů pozabíjíte docela dost. Na PvP serveru je to peklo, protože Bal'lal je blízko horďácké vesnice, takže jich tam je pořád plno. Můj rogue tam musel ráno a stejně se nechytal. Pendloval mezi oběma ruinami a číhal, kde je nejmíň horďáků, a stejně ho asi 10x za půl hodiny zabili.)
Krok 10: Od ruin běžte na západ až na pobřeží a podél něj severním směrem, až potkáte Crystal Spine Basilik. Pokud vám dojdou, vraťte se k ruinám a zabíjejte trolly, než se baziliškové respawnou. Zabíjejte je, dokud nemáte 10x Singing Crystal Shard.
Krok 11: Potom doplavte k ostrůvku, který leží na západ (21,22) a zamiřte k jeho středu, abyste dokončili The Stone of the Tides, ale pozor, ostrov obývají lvl 37 elementálové. (Jako rogue jsem problémy neměla, ono to není uprostřed, ale kousíček od kraje, takže si jen dejte pozor na aggro.)
Krok 12: Po dokončení všech šesti questů běžte odevzdat 3 ze série Mastery v expedici a přijměte další, se stejnými názvy. Podívejte se, jestli nemáte kompletní některou kapitolu Green Hills a pokud ano, tak quest odevzdejte.
- Chapter I: 1, 4, 6, 8
- Chapter II: 10, 11, 14, 16
- Chapter III: 18, 20, 21, 24
- Chapter IV: 25, 26, 27

Opravte se a prodejte vše, co nechcete/nepotřebujete.
Krok 13: Teď byste měli být někde okolo poloviny lvl 34. Je čas na grinding, vyberte si buď Kurzen Compound nebo trolly, to je na vás. Když vám chybí jeden bar do lvl 34, použijte hearthstone do Booty Bay. (Tak tady se autor fakt seknul, nebo byl hodně odpočatý, když hrál. Nevím, jak je to možné, ale já na kroku 13 měla 14% z lvl 34… a když jsem si představila grindit nějakých 75-80% tak se mi udělalo zle. Chtěla jsem jít do Scarlet Monastery, ale groupa se rozpadla dřív, než jsme tam došli - pamatujete, co jsem říkala o groupách s lidmi, které neznáte? - takže jsem chvíli zabíjela elitní trpaslíky na hranici Wetlands/Arathi a pak šla na Yetti do jeskyně u Southshore. Pak jsem šla zpátky do STV a znechuceně nagrindila zbytek na těch trollech.)
V Booty Bay odevzdejte Supply and Demand (Drizzlik), Singing Blue Shards, Bloodscalp Ears, Krazek's Cookery, Investigate the Camp a The Stone of the Tides. Teď byste měli být na level 34. (Samozřejmě jsem nebyla, protože jsem je odevzdala dřív, než jsem šla grindit ten nesmyslný počet XP, takže jsem na těch trollech zůstala až do lvl 34.)
Vezměte následující questy: Hostile Takeover, Some Assembly Required, Water Elementals a Ventura Company Mining. Ostatní za to nestojí.
level 34
Jděte se naučit nová kouzla/schopnosti. Nejblíž je Stormwind (gryfem; pokud nejste rogue, jejich trenér je v prvním poschodí hospody v Booty Bay). Zatímco letíte, zeptejte se v general chatu, jestli někdo má nějaké stránky, které potřebujete, na výměnu nebo levně na prodej (10-15s). Také se můžete podívat v Booty Bay do AH a koupit je tam, třebaže za větší cenu. Čím dříve tyto questy doděláte, tím více místa v batohu budete mít. No, a je čas znovu vyrazit!
Krok 1: Jděte zpátky do džungle, držte se na cestě severním směrem, až se dostanete do místa (39,22). Zahněte na západ (do oblasti severně od Grom'Gol Camp). Tam byste měli najít spoustu Lashtail Raptor, zabíjejte je, až máte quest kompletní. (Jelikož je to hooodně blízko toho campu, což je horďácká vesnice, hráči na PvP musí mít zatraceně silné nervy. Ten bod 39,22 mi nějak nevyšel, vůbec neležel na cestě a když jsem zahnula v přibližné lokaci, vlítla jsem rovnou do lvl 37 Shadowmaw Panthera, plus kolem byli další a lvl 37-38 tygřice. Takže bych spíš doporučovala jít po cestě až na úroveň expedice, tam seběhnout do džungle, potkáte max. Young Stranglethorn Tiger, a namířit k Bal'lal Ruins, odtamtud jsou raptoři už jen pár kroků.)
Krok 2-3: Po raptorech se vydejte k řece na východě a pátrejte po Snapjaw Crocolisk. Současně miřte k Lake Nazferiti, kde je Venture Co. Camp (44,20) a zabíjejte Venture Geologist, kteří dropují "tumbled crystal", které potřebujete na Hostile Takeover. Krokodýly najdete po obou stranách řeky a všude kolem Lake Nazferiti a dolů až k Mizjal Ruins. Zabíjejte gobliny a krokodýly, dokud nesplníte oba questy.
Krok 4: Vydejte se na severozápad, až se dostanete do oblasti mezi Bal'lal Ruins a Tkashi Ruins (33,15). Tam najdete Elder Stranglethorn Tiger, zabijte jich 10 na quest.
Krok 5: Když jste hotovi, běžte odevzdat Tiger Mastery a Raptor Mastery do Nesingwary's Expedition, vezměte si další a zkompletujte kapitoly knihy, abyste se zbavili stránek v batohu.
Krok 6: Běžte na severovýchod do Kurzen Compound, tentokrát přímo do jeskyně, a zabíjejte Kurzen Commando a Kurzen Headshrinker. Pozor, Commando jsou ve stealth. (A při zabíjení Commando se často přitáhne i Headshrinker… Headshrinker sesílá shadow bolt, ale mně přišlo - v případě napadení jak Commando tak Headshrinker - lepší zabít nejdřív Commando, protož pokud se k němu otočíte zády a jdete zabít castera, tak vás Commando nechutně backstabuje, což kolikrát je víc škody než ze shadow boltu. Z jednoho z Kurzenů mi spadl náhrdelník, který začíná quest, tuším, že to vede někam do Arathi k těm kruhům z elementály, můj lock tam kdysi měl quest na zachránění někoho z krystalu, už si přesně nepamatuju. Autor se tu bohužel o těchto questech z dropů nezmiňuje.)
Krok 7: Když máte quest splněný, běžte zpátky na jihozápad, abyste našli tygra Sin'dahl. Je na vrcholu kopce (31,17), uprostřed mezi ruinami Bal'lal a Tkashi. Na lvl 34 ho určitě můžete zabít sólo, jen se ujistěte, že nemáte na žádných kouzlech/schopnostech cooldown. (Sin'dahl je lvl 37 a je tam sám, nikde žádné další potvory, takže by to neměl být problém, ale pro jistotu si vezměte nějaké hp lektvary.Edit - občas se Sin'dahl plíží i kolem toho kopce.)
Krok 8: Jakmile je Sin'dahl mrtvý, vydejte se na západ na ostrov, který jste už předtím objevili (21,22) a zabíjejte Water Elemental, dokud nedostanete 6x Water Elemental Bracer.
Krok 9: Teď byste měli být blízko level 35. Pokud nejste, běžte na trolly a zabíjejte je, dokud nebudete mít asi 3 bary do lvl 35. (No, jistě, autorovo blízko pro mě bylo 40%. Takže zase grindit, ach jo… fakt mě to znechucuje, je pravda, že si vydělám peníze, ale když máte maina, který za vás je schopný financovat mounta, tak vás ty peníze dvakrát nelákají…)
Krok 10: Jděte do Nesingwary's Expedition a Rebel Camp odevzdat questy, v Rebel Camp si vezměte Kurzen's Mystery. Doteď už byste měli mít kompletní všechny stránky do knihy, pokud ne, nic se neděje, za další 3 levely se do Stranglethorn Vale vrátíme a můžete si to dodělat potom.
Krok 11: Hearthstone do Booty Bay, odevzdejte questy Hostile Takeover (Kebok, hospoda), Water Elementals (Baron Revilgaz nahoře v hospodě - loď) - vezměte si další Magical Analysis - a Some Assembly Required (Drizzlik v Leather-and-hide).
Další questy neberte. Jděte do banky a vezměte si tam 10x Turtle Meat, které jste si tam schovali z doby, kdy jste byli v Thousand Needles a schovejte do banky stránky z knihy, jestli ještě nějaké máte.
A je čas cestovat!
Přesuňte se do Southshore v Hillsbrad Foothills - pokud víte, jak se tam dostat. Pokud nevíte, tak:
Leťte gryfem do Stormwindu, metrem do Ironforge a gryfem tam, kde máte flight path nejblíž k Soutshore (Refugee Pointe v Arathi a když ne, tak Menethil Harbor ve Wetlands).
Ve Wetlands běžte po cestě východním směrem a u mostu zahněte na sever, dostanete se do Arathi Highlands, stále sledujte cestu, až se dostanete k ukazateli na Refugee Pointe, dojděte tam (46,46), udělejte si flight path a pokračujte na západ do Hillsbrad Foothills. U třetího rozcestí v Hillsbrad zahněte na jih a dostanete se do Southshore (50,55), udělejte si flight path a hearthstone. Teď byste měli být level 35 nebo hodně blízko. (Pokud jste dodržovali pokyny a grindili až do 3 barů od lvl 35, jste teď dokonce lehce přes lvl 35, tak 1-1,5 baru.)
V Southshore posbírejte všechny questy kromě Bartholo's Yeti Fur Cloak (pokud nejste leatherworker nebo vám někdo neudělá Hillman's cloak). Takže byste měli mít:
- Down the Coast
- Hints of a New Plague?
- Syndicate Assassins
- Costly Menace
- Crushridge Bounty
A Soothing Turtle Bisque, který můžete splnit hned, protože želví maso máte s sebou. Jenom musíte koupit koření (u obchodníka v prvním domě vpravo, když vejdete do Southshore od gryfa ).
(zdroj: http://www.wow-pro.com/node/600)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 WWW.PSYCHO-PROJECT.EU WWW.PSYCHO-PROJECT.EU | Web | 30. května 2016 v 10:22 | Reagovat

HTTP://WOW.PSYCHO-PROJECT.EU

Popis serveru
-- 15 Vlastních Dungeonů upravených na High Fun
-- Vlastní itemy dropy ve všech dungeonech
-- Spousty úkolů a daily questy
-- Eventy a odměny každý den (průměr 21 eventů/denně)
-- Hopsa úkoly za skákačky
-- Každý den eventy
-- Battlegroundy a vlastní upravy spellů i talentů.
-- Ochotný a aktivní GM team
-- PvP ranky funkční
-- COOL NPCs - Transmogrification, Enchanter, Barber(Kadeřník),Morpher (500+morphs)
-- Antihack(Warden + Passiv), Anti-Wpe, Anti-Spam, Anti-Farming
-- Zrušená macro bugy oproti jinym Fun serverům
-- Portér po celém serveru a ke questům
-- Wipe na serveru nikdy nebude, pokud pojede server samozřejmě.
-- Custom TRANSMOGRIFIER (1000ce itemů na změnu vzhledu dle libosti)
-- Custom MORPHER (1500 morphů) lze je nastavit i jako permanentní vzhled
-- Arena Itemy, PvP itemy, PvE itemy, Event Itemy, Legendary Q itemy, Custom itemy s custom designy

-- Fungujeme již od roku 2009
-- Denně nové itemy, úkoly
-- Uptime průměr 6dní (občas noční restart pro úpravy a doplňky do hry)

Web - Account a VIP Manager, Reset hesla, online hráči, uptime, Armory, PsychoHead ( Wowhead našeho serveru), Ban checker, Userbar, Guildy, Top 100 players a jine

Trestáme převážně jen hackery, jinak mírné tresty. Samozřejmě server má určitá pravidla.

Čím více hráčů online, tím více možností. Větší komunita - více pro server -> větší zábavě

Těšíme se na Vás Team Psycho-Project.eu

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama