Sargeras

24. července 2008 v 17:30 | Fomalhaut |  Osobnosti
Sargeras
Jméno: Sargeras
Tituly: Ničitel, Padlý, Pán démonů, Velký nepřítel všeho živého, Ničitel/Plenitel světů, Pán Plamenné legie
Pohlaví: muž
Rasy: Vanir (původní Titáni), Temný Titán
Povolání: temný mág, mudrc, bojovník, válečník
Příslušnost: Pantheon, později Plamenná legie
Role: šampion Pantheonu, později nejvyšší velitel a tvůrce Plamenné legie
Místo pobytu: neznámé
Stav: věčný, naživu (podle BlizzCast, epizoda 7)
Příbuzní a přátelé: Aman'Thul (bratr), Eonar (švagrová), Golganneth (synovec), Kil'jaeden (pravá ruka), Archimonde (levá ruka)
Vyznání: chaos a zlo

Sargeras je tvůrcem a velitelem Plamenné legie. Kdysi býval Vanirem, šampionem Pantheonu, který byl vybrán, aby bránil světy, vytvořené Titány. Během tisíciletí se ale Sargeras změnil. Zatímco kdysi sloužil své rase jako strážce a ochránce, nyní je největším nepřítelem Titánů. Snaží se zničit vše, co Titáni kdysi vytvořili. Je pánem zla a démonů. Ostatní stvoření se v jeho přítomnosti třesou a obracejí se na útěk.

Šampion Pantheonu
Sargeras býval mocným bronzovým Titánem, který vedl armády Pantheonu. Byl nezištný a spravedlivý jako všichni jeho druhu, neschopný představit si čisté zlo. Byl povolán k boji proti hordám démonů, přicházejících z Twisting Netheru, jejichž zlo bylo v rozporu s Titánskou vizí řádu. Sargeras svůj úkol neochvějně plnil nekonečná tisíciletí.
Během své nekonečné války proti zlu byl Sargeras čím dál více deprimován chaosem, se kterým se všude setkával. Zatímco se jeho zmatek a utrpení prohlubovaly, musel se postavit další skupině, která se snažila o narušení Titánského řádu - nathrezim. Tato temná rasa vampýrských démonů (také známá jako Dreadlords - Páni děsu) obsadila spoustu jiných světů, jejichž obyvatele si podrobila a obrátila je v stíny. Tito ohavní démoni obrátili celé národy proti sobě pouhou manipulací. Sargeras je snadno porazil, ale jejich zkaženost ho hluboce zasáhla.
Otřesen začal pohrdat svým úkolem a začal trpět skličujícími depresemi. Ztratil víru nejen ve své poslání, ale i v Titány a jejich vize, a nakonec uvěřil tomu, že myšlenka řádu je jenom pošetilost, a že v nekonečné tmě osamělého vesmíru může vládnout pouze hříšnost a chaos. Navzdory přesvědčování ostatních Titánů Sargeras opustil Pantheon, aby si našel své vlastní místo na světě. Jeho odchod Pantheon velmi rozesmutnil, ale Titáni si ani v nejmenším nedokázali představit, jak daleko jejich ztracený bratr zajde.

Pád Sargerase a úsvit Plamenné legie
Protože si Sargeras ve svém rozpoložení usmyslel, že právě Titáni jsou svým nepřirozeným vedením vesmíru zodpovědni za démonické zlo, rozhodl se zničit jejich dílo.
Vydal se do Twisting Netheru, kde osvobodil spoustu démonických ras, které dříve sám porazil a uvěznil. Stal se známým jako "velký temný bůh bezejmenné nicoty". Osvobození démoni byli zcela připoutáni k jeho vůli, a tak je mohl použít ke stvoření obrovské armády, která nakonec vešla ve známost jako Plamenná legie (Burning Legion). Jakkoli mu byli tito démoni oddáni a ochotni jej následovat a udělat pro něj cokoliv, neoplývali vůdcovskými schopnostmi, a tak Sargeras stále hledal někoho, kdo by zastal roli vůdců a taktizátorů v jeho nové armádě.
Na planetě Argus našel rasu, která byla k tomuto účelu vhodná - eredar, vysoce inteligentní bytosti se sklonem k magii ve všech jejích podobách. Sargeras se zjevil třem největším eredarským vůdcům, Kil'jaedenovi, Archimondovi a Velenovi s nabídkou netušené moci a slávy výměnou za jejich věrnost. Kil'jaeden a Archimonde okamžitě souhlasili, jen Velen měl určité pochybnosti, které ho nakonec vedly k útěku. Se svými následovníky se pak stal známý jako draenei - vyhnanci. Zbytek eredarských se přidal k temnotě a stal se man'ari eredar.
Sargeras uložil Kil'jaedenovi, aby vyhledal nejtemnější rasy všech koutů vesmíru a najal je do jeho služeb. Mezitím měl Archimonde vést Sargerasovu armádu do bitev s kýmkoliv, kdo by se odvážil protivit se Titánově vůli. Teď když byla jeho armáda shromážděna a připravena poslechnout jakýkoliv příkaz, vypustil ji do nekonečna Velké tmy. Do dnešní doby není známo, kolik světů už tato armáda dokázala během svého zrůdného tažení dokázalo zničit.

První vpád do Azerothu
Lehkomyslné zahrávání si s magií, kterou provozovala Azshara a její věrní - Urození, přivedlo do středu Sargerasovy pozornosti mladý a vzkvétající svět Azeroth. Sargeras ucítil obrovský potenciál Studny věčnosti a věděl, že by mohla nasytit jeho hlad po magii. Povolal tedy Plamennou legii a oslovil Azsharu. Královna byla ohromena jeho obrovskou mocí, protože Sargeras na ni a jejího rádce Xaviuse použil mentální manipulaci, takže jej viděli jako boha a uctívali ho. Azshara souhlasila, že mu za trochu jeho znalostí a energie dovolí vstoupit do svého světa (dokonce si myslela, že se s ní ožení). A tak začala první invaze do Azerothu.
Archimonde a pit lord Mannoroth vpadli do Kalimdoru, kde ničili vše, co jim přišlo do cesty a mohlo jim dát trochu energie. Sargeras zatím čekal v Twisting Netheru, až Azshara posílí portál natolik, aby jím mohl projít. Jeho chvíle se rychle blížila.
V poslední chvíli se ale objevili noční elfové, posíleni stromovými lidmi poloboha Cenaria a draky Alexstraszy, a snažili se zabránit Sargerasovu vniknutí do Azerothu. Během bitvy, která se strhla,   Studna věčnosti explodovala a velká část Kalimdoru zmizela pod hladinou oceánu. Na místě, kde stávala studna, se objevil obrovský vír, později pojmenován jako Maelstrom. Obránci Azerothu tak zaplatili obrovskou cenu za zahnání démonů zpět do Twisting Netheru, ale bylo to vůbec poprvé, co nějaký Sargerasův plán nevyšel.

V knize Válka Prastarých se hlavní hrdinové Krasus, Rhonin a Brox dostávají zpět v čase, aby pomohli polobohovi Cenariovi a drakům v boji proti Plamenné legii. A i tehdy Sargeras prohraje. Na konci války Broxigar proskočí portálem a sekerou, kterou vyrobil Malfurion Stormrage, pozabíjí spoustu démonů, až si ho nakonec všimne sám Sargeras. V posledním zoufalém pokusu získat trochu času pro své přátele, Broxigar na obrovského Titána zaútočí a praní ho na noze. Sargeras Broxigara rozdrtí a když si všimne, že se portál rychle uzavírá, snaží se jím v poslední chvíli projít, ale ten exploduje a Sargeras "přestane existovat".
Toto "přestane existovat" vysvětluje Richard A. Knaak v jednom z interview: "Sargeras přestal existovat ve smyslu své fyzické existence ve smrtelném světě Azerothu. Zmizel v jakési nicotě, přesně, jak to Blizzard chtěl. Jinak by se jistě okamžitě do Azerothu vrátil ve snaze jej konečně zničit. A právě z tohoto důvodu jsem použil tato slova - 'přestal existovat'."
Ovšem J. Allen Brack v 7. epizodě BlizzCast tvrdí: "...Sargeras is still out there..." "...I'm certain that he's not done..." ("Sargeras tam pořád někde je... jsem si jistý, že s ním ještě není konec...").

Aegwynn a Medivh
Asi 9000 let po Válce Prastarých držela Aegwynn neutuchající stráž nad Azerothem a ničila démony, kdekoli se objevili. Pro Sargerase představovala vážnou hrozbu, zároveň ale dostal nápad, jak ji zmanipulovat. Vyslal své démonické agenty na lov draků. Démoni několik draků zabili, ale Aegwynn se jim okamžitě vydala na pomoc a společně se jim podařilo démony zničit.
Při zkoumání bojiště našla Aegwynn ve Storm Peaks průrvu, kudy se Sargerasovi démoni dostali do Azerothu. Vzápětí tento portál použil samotný Sargeras ve formě avataru. Říká se, že tento avatar obsahoval část Sargerasovy duše a byl jím tak ovládaný. Strážkyně Tirisfalu neváhala ani na okamžik a zaútočila. Sargeras se však lstivě držel zpátky a nechal Aegwynn zničit jeho fyzické tělo. Ale jak umírala jeho tělesná schránka, Sargerasova duše se ukryla do Aegwynnina těla, kde mnoho let odpočívala v nečinnosti. Nic netušící Aegwynn pohřbila Sargerasovo tělo do hrobky, kterou pak potopila do hlubokého oceánu.
O několik let později byla Aegwynn Řádem Tirisfalu informována, že její čas strážkyně vypršel, a poslána do Dalaranu, aby si vybrala nástupce. Ale Aegwynn neuposlechla, protože si usmyslela, že jejím následovníkem může být jenom někdo z jejího rodu. Vyhledala velkého mága a královského rádce Nielase Arana, svedla ho a zakrátko již nosila pod srdcem jeho syna. Sargerasova duše vycítila svou šanci a usadila se v mysli Aegwynnina nenarozeného syna, Medivha.
Jakmile Medivh dosáhl čtrnácti let, projevily se u něj schopnosti strážce. Upadl do kómatu na dvacet dlouhých let, během nichž jej Sargeras pomalu ovládal. Když Medivh konečně procitl, byl téměř zcela v moci Temného Titána. Ve své nové podobě kontaktoval Sargeras temného mága Gul'dana, vůdce Draenorských orků. Medivh se vydal do odlehlé Černé bažiny (Black Morass) v jižní části Azerothu a otevřel tam Temný portál (Dark Portal), jímž Gul'danovi orkové zahájili novou invazi na království Azerothu.
Protože se Medivhova povaha po procitnutí z kómatu zcela změnila, jeho nejbližší přátelé a příbuzní si všimli, že se s ním něco děje. Jeho matka Aegwynn, nyní zapuzena pro své neuposlechnutí Řádu, si začala uvědomovat, co jí Sargeras provedl, a zkontaktovala krále Llanea a jeho generála Lothara. Lothar neviděl jinou možnost než zničit Medivha, aby mu zabránil v jeho počínání. Khadgar, učedník Medivha, pomohl Lotharovi a vyslankyni orků Garoně proniknout do Medivhovy temné věže, Karazhanu. Navdzory své obrovské moci byl Medivh přemožen a nakonec zabit bývalými přáteli ve své podzemní svatyni.
Sargeras si přál pomstu lidskému království a očekával, že orkové projdou portálem a lidstvo zcela zničí. Ale ačkoli orkové skutečně portálem prošli a v lidském království napáchali spoustu škod, Sargeras opět neuspěl, tentokrát kvůli Medivhově předčasné smrti. Chtěl se tedy osvobodit z Medivhova těla a opět se spojit se svým avatarem, ale nestihl to (Poslední strážce, str. 292).

Sargerasův osud
Když Medivh zemřel, část Sargerasova ducha, která jej ovládala, byla osvobozena a rychle zmizela v hlubinách Twisting Netheru. Dodnes není jasné, co se stalo se Sargerasovým skutečným tělem nebo s jeho avatarem. Věří se, že Sargerasova duše stále někde je a touží se pomstít jedinému světu, který kdy odolal síle Plamenné legie...
Brann Bronzebeard si je jistý, že skutečný Sargeras do Azerothu nikdy nevstoupil a stále vyčkává někde v Twisting Netheru. Poukazuje přitom na Válku Prastarých, kdy ke stvoření portálu, dostatečně silnému pro Sargerasův vpád do Azerothu, byla potřeba veškerá energie Studny věčnosti a navíc se jednalo o velice dlouhodobý proces. Ale portál, který našla Aegwynn, byl vytvořený jen skupinkou démonů a na pouhých několik minut.
Chris Metzen a Micky Neilson prohlásili v jednom interview něco ve smyslu, že "tam pořád někde je" a "nebude tam už moc dlouho" a nakonec Metzen řekl, že "bychom zklamali sami sebe, kdybychom ho nedokázali využít". Takže... možná se máme na co těšit :)

Gul'danovo setkání se Sargerasem
Gul'dan věřil, že Sargerasova hrobka v sobě skrývá ohromnou moc, což měl potvrzeno jak Medivhem, tak i eredarským démonem Kil'jaedenem. Gul'dan se do hrobky snažil vniknout, ale když se mu to konečně podařilo, Sargerasův avatar tam nebyl. Místo něj Gul'dan našel spoustu démonů, šílených ze svého dlouhého zajetí, kteří se na něj vrhli, aby ho roztrhali na kusy, ale Gul'dan první útok přežil. Pak uviděl Sargerase (nebo alespoň jeho iluzi), jak se mu vysmívá a konečně pochopil, že byl jen pouhým pěšákem. Když mu teď bylo jasné, že nikdy nezíská Sargerasovo oko (artefakt, podobný drahokamu) a místo toho jej čeká smrt, uchoval svůj příběh v runách, které napsal vlastní krví. Po chvilce jej znovu dopadli démoni a tentokrát už jejich útok nepřežil. Démoni poté použili jeho lebku jako ohnisko své démonické moci.

Vzhled
Sargeras je obrovské monstrum téměř nad rámec lidského chápání. Je kompletně oblečený do černé hořící zbroje, která vypadá, jako by se tavila. Jeho hlavu obklopují divoce tančící plameny, které tvoří jak jeho vlasy, tak i vousy. Na čele mu vyrůstají dva rohy jeho hořící ocas za ním zanechává stopu žhnoucích uhlíků. V jedné ruce má velké kopí, které je opatřeno zpětnými háčky. Jeho tělo vypadá, jako by bylo neustále v plamenech.

Schopnosti
Sargeras nikdy nebojuje čestně, pomáhá si úskoky a jakmile je to možné, jde přímo po krku. Nikdy také nebojuje sám, ale má k dispozici obrovské množství démonů, které nyní ovládá.
Vzhledem ke své minulosti šampiona Pantheonu je Sargeras téměř imunní proti fyzickým útokům a velmi odolný proti magii. Démoni jej obdařili plamenným tělem a díky tomu mu ani oheň neuškodí. Sargerasovo žhnoucí tělo je schopné zvyšovat teplotu až na 50 stupňů v okruhu jednoho tisíce mil, což může mít na přirozené klima velmi škodlivý vliv.
Když má u sebe své démony, Sargeras obvykle začíná boj sérií kouzel, které sešle sám na sebe (např. magický štít), a současně zpomalí své protivníky. Potom se soustředí na nejsilnější protivníkovo místo a přikáže svým nejmocnějším démonům tuto hrozbu zničit. Tak pokračuje dál, dokud nezvítězí. Sargeras také vysává energii, omračuje a ničí s pomocí ohně. Ovládá telekinezi, kterou využívá na dezorientování protivníka.
V blízkém boji je Sargeras smrtelně nebezpečný a bez problémů se prodírá řadami nepřátelů, aby udeřil na nejnebezpečnější místo. Pokud se někomu podaří jej vážně zranit, disponuje schopností uzdravit se. Jeho nejoblíbenější taktikou je ale přivolávání démonů, kteří mu mají v boji pomoci.

Vývoj postavy
V původních legendách byl Sargeras vyslán, aby porazil zákeřnou rasu eredar ještě před bojem s nathrezim. Později byl tento příběh nahrazen novým, který tvrdí, že eredar a další rasy byly Sargerasem změněny na démony (viz dodatek).
Původně byl Sargeras pouhou poznámkou pod čarou, padlý démon, jehož temný odkaz byl využit Medivhem na zmanipulování Gul'dana. Ale knihy a herní materiál z něj pomalu udělali hlavního zloducha.

(zdroj: http://www.wowwiki.com/Sargeras)

Dodatek: Po vydání datadisku The Burning Crusade se část legendy, kde byl Sargeras změněn boji s eredarskými, musela přizpůsobit stávajícím dějům. Původně byli eredarští popisováni jako démonická rasa, která se snažila ovládnout světy (a pár jich také ovládla, než je Sargeras zničil). V The Burning Crusade ovšem Sargeras vytvořil Plamennou legii ještě předtím, než se setkal s eredarskými (a nemohl být tedy boji s nimi proměněn na zloducha, jelikož už zloduchem byl). Navíc se část eredarských odmítla k Legii připojit a namísto toho se stali bojovníky světla - známe je jako novou hratelnou rasu The Burning Crusade, Draenei.
V tom případě by bylo možné, že "pachateli" Sargerasova pádu by místo eredarských byli jiní démoni, např. Pit Lords nebo Dreadlords. Blizzard se k těmto spekulacím nevyjádřil.

(zdroj: http://www.wowwiki.com/Retcon_speculation)
 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama