Kil'jaeden

12. října 2008 v 14:15 | Fomalhaut |  Osobnosti
Jméno: Kil'jaeden the Deceiver
Tituly: Podvodník, Nádherný (používané Ner'zhulem, když o něm mluvil před orky), Pán Legie
Pohlaví: muž
Rasa: Man'ari eredar
Povolání: temný mág, mudrc
Příslušnost: Burning Legion (Plamenná legie)
Role: vrchní velitel Legie, vrchní zástupce Sargerase
Místo pobytu: Sunwell Plateau
Stav: naživu, porazitelný
Přátelé: Velen (dříve nejlepší přítel, nyní nejhorší nepřítel), Sargeras (pán a učitel), Archimonde (kolega velitel)
Žáci: Ner'zhul, Gul'dan

Kil'jaeden the Deceiver je mocný eredarský démon a vůdce Plamenné legie. K tomuto úkolu byl vybrán před 25 tisíci lety jako vrchní zástupce Sargerase a jeho pozice byla vždy vyšší než nyní mrtvého Archimonda. Zatímco Archimonde vedl armády Legie, úkol Kil'jaedena byla asimilace veškerých vhodných ras na jednotky Plamenné legie. Od Sargerasova vyhnanství převzal roli vrchního velitele. Také se zasloužil o stvoření krále Lichů.

Ničitelova nabídka a útěk Velena
Před 25 tisíci let byl Argus domovem úžasné eredarské civilizace, jež oplývala magickými schopnostmi. Kil'jaeden, obdivovaný pro svou inteligenci a genialitu, se brzy stal jedním ze tří eredarských vůdců, společně s Archimondem a nejlepším přítelem Velenem, kterého měl rád jako bratra. Eredarská společnost byla rozpolcena, když byli tito tři vůdci kontaktováni Sargerasem - Ničitelem, který jim učinil nabídku: za jejich věrnost Sargerasovi se jejich rase dostane netušené moci a úspěchu. Kil'jaden a Archimonde okamžitě přijali, zatímco Velen se překvapivě stáhl zpět.
Kil'jaeden se brzy dozvěděl, že se Velen a jeho věrní spojili s nepřáteli Sargerase, naaru, a připravují útěk z Argusu. Kil'jaeden, rozzlobený touto "zradou" využil svých nově nabytých sil a podřízených a jal se pronásledovat utečence - draenei - napříč vesmírem. Pronásledování trvalo pět tisíc let... ale Velen byl stejně mazaný jako Kil'jaeden, a tak se draenei podařilo brzy zmizet.

Horda, přísaha a Ničitelova pomsta
Po útoku na Azeroth (přibližně 15 tisíc let po Sargerasově nabídce) byl Kil'jaeden požádán, aby našel armádu, která by mohla být použita na hromadné ničení světů. Kil'jaeden po tisíciletí prohledával Nether, aby našel perfektní vojáky. Pak jednoho dne Kil'jaedenův oblíbený sluha Talgath objevil svět, který vykazoval známky draeneiské magie. Ačkoliv si původně mysleli, že se jedná jen o další planetu, kde se draenei na svém útěku krátce zastavili, další vyšetřování odhalilo, že draenei se tu ve skutečnosti usadili a dokonce tomuto světu dali jméno - Draenor.
Ve stejném světě s těmito utečenci žila rasa šamanských stvoření, která se nazývala "orkové". Kil'jaedena zaujaly jejich schopnosti a uvědomil si, že tohle je přesně to, co tak dlouho hledal. Šel přímo za jejich nejvyšším vůdcem a přestrojený za jednoho z jejich posvátných předků přesvědčil staršího šamana Ner'zhula, že draenei připravují spiknutí proti orkům.
Brzy začaly nájezdy proti draenei ve víře, že jejich vyhlazení je přáním předků. Ale když Ner'zhul odcestoval do Oshu'gun, kde se dozvěděl pravdu o svém novém patronovi, snažil se své činy napravit. Ovšem Kil'jaeden už o všem věděl, připravil šamana o jeho moc a předal největší a nejtemnější magii Ner'zhulovu zrádci - dřívějšímu učedníkovi Gul'danovi.
Gul'danova nezkrotná touha po moci a jeho sobecký charakter z něj udělal perfektního pěšáka v Kil'jaedenově hře. Protože orkové už dokázali, že se skvěle hodí pro boj s draenei, jejich náčelníci museli vypít Mannorothovu krev, díky čemuž neustále toužili po krvi a válkách. Kil'jaeden přikázal Gul'danovi, aby zničil draenei v bitvě u města Shattrath - brutálním masakru, při kterém bylo téměř celé město zničeno. Kil'jaedenovi pěšáci konečně triumfovali nad utečenci.

Návrat Ničitele
Kil'jaeden a zbylí eredarští temní mágové vycítili přítomnost Medivha, když začal se svými astrálními toulkami. Pro Kil'jaedena to znamenalo znamení, že Sargeras potřebuje jeho schopnosti. Protože už nemělo smysl dál se paktovat s Hordou, odešel démon z Draenoru. Medivh za pomoci Gul'dana otevřel Temný portál a vpustil Hordu do Azerothu. Gul'danovi byl přislíben nový domov pro jeho lid a spousta obětí k utišení touhy po krvi. Medivhova úloha byla téměř splněna, když Horda pronikla do Azerothu, aby všude kolem sebe šířila temné démonické energie a ničila veškerý odpor, na který by se obyvatelé zmohli, přivedla ke zkáze království Stormwindu, Khaz Modan a podrobila si mocnou Alexstraszu.
Ale... přihodily se dvě věci, které nevyhnutelně způsobily neúspěch invaze orků. První z nich byla Medivhova vražda, při které byla duše Temného Titána přinucena k vyhnanství. Druhá - paradoxně - byla zaviněna Gul'danovou touhou po moci, tou samou touhou, která byla úspěšně použita k ovládnutí orků. Jeho pátrání po Sargerasově hrobce, o které mu prostřednictvím Medivha řekl sám Sargeras, usnadnilo pád hordy ve Druhé válce, kdy Orgrim Doomhammer ztratil téměř polovinu svých sil a orkové přišli o svou jedinou šanci porazit poslední lidskou pevnost. Lidé, kteří získali dostatek času, přešli do protiútoku, díky kterému nakonec válku vyhráli.

Král Lichů
Rozzuřený Kil'jaeden naznal, že je čas vzít záležitosti do vlastních rukou. Když si vzpomněl na experimenty s nemrtvými v průběhu Prastaré války, vytvořil zrůdný plán: proč nestvořit armádu zotročených nemrtvých pod vedením jediného chytrého mozku, zastrašeného mocí Legie?
Kil'jaeden, toužící po pomstě, vyhledal Ner'zhula v Twisting Netheru a mučil jej nekonečnou dobu, ničil jeho tělo kousek po kousku, až nezůstalo nic než šamanova zmučená duše. Tu Kil'jaeden postavil před jasnou volbu - zakoušet věčnou bolest nebo se stát vládcem armády nemrtvých. Ner'zhul nezklamal a vybral si to druhé. Byl transformován na krále Lichů, ale nedostal žádné tělo, jeho duše byla společně se speciální zbrojí uzavřena do obrovského krystalu. Král Lichů byl určen pro úkol, který orkové nesplnili - jeho nemrtví posluhovači měli zdolat i sebemenší odpor a oživit padlé, kteří pak měli vytvořit legie nemrtvých. To byl přesně styl těchto "existencí", nazývaných Pohroma (Scourge), které ve fázi příprav pro vpád Legie zničily Quel'Thalas a většinu Lordaeronu. Ti, kteří přežili, nebyli pro Archimonda v době jeho útoku na Azeroth žádným soupeřem. Avšak král Lichů, vědom si nenávisti eredarských k nesmrtelným elfům, zradil Legii a informoval Illidana o Gul'danově lebce, čímž uspíšil smrt jednoho z největších taktiků Legie - Tichondria, a zasadil Legii první ránu, která později vedla k její porážce v bitvě na hoře Hyjal.

Zrádce
Ačkoliv byl Kil'jaeden rozzuřený neúspěchem a Archimondovou smrtí, měl lepší plán než se jen
bezohledně mstít. Když cítil, že se král Lichů vymyká jeho kontrole, šel se poohlédnout po novém pěšákovi. Našel Illidana a řekl mu, že - navzdory jeho roli v porážce Legie - je mu ochoten dopomoci k moci. Pokud zničí Ledový trůn (Frozen Throne) a tím zabije krále Lichů, Kil'jaeden ho odmění mocí a silami, o kterých se mu ani nesnilo.
Illidan si zajistil věrnost nag, které mu pomohly uniknout z Kalimdoru a najít Sargerasovo oko, se kterým pak vykonaly magický rituál a způsobily rozkol v Northrendu, sídlu Pohromy.
Ale zásahem Illidanova bratra Malfuriona bylo Sargerasovo oko zničeno dříve, než Illidan dokázal zničit Ledový trůn. Z obavy před Kil'jaedenovou pomstou za nesplnění úkolu se přidal ke svému bratrovi, který chtěl zachránit Tyrande. Aby se vyhnul zajetí, uprchl do Outlandu, kde získal věrnost krvavých elfů. S jejich pomocí nakonec Illidan porazil Magtheridona zničením prostorových bran, které Ner'zhul před desetiletími otevřel, což mělo udržet Kil'jaedena stranou Outlandu a zamezit Magtheridonovi v povolání posil. Bez démonické asistence nebyl Magtheridon pro Illidana těžkým protivníkem. Ale Kil'jaeden nebyl blázen. Ve skutečnosti nikdy zcela nespustil oči z rozpolcené planety, která byla kdysi domovem orků a útočištěm draenei, a tak se rychle dozvěděl, co se stalo. Objevil se před Illidanem a přikázal mu vrátit se znovu na ledový kontinent dokončit, co začal. Pokud zklame i tentokrát, má čelit Kil'jaedenovu věčnému hněvu.
Avšak Illidan znovu neuspěl a král Lichů "žije" dál po splynutí s Arthasem, čímž podvedl Kil'jaedena. Zatímco Kil'jaedenova pomsta je ztělesněna mocným fel reaverem Doomwalkerem, který obléhá brány Black Temple, Pán Legie spřádá dál své plány...

Warcraft III
Kil'jaeden se objevuje v několika filmových sekvencích ve hře Warcraft III a je možné jej umístit v editoru. Vypadá jako obrovský hořící eredar.

World of Warcraft
Kil'jaeden se objevil s patchem 2.4.0, který představil nový raid pro 25 lidí - Sunwell Plateau. Jeho zjev je kombinací man'ari eredara a okřídleného démona s rohy, jak byl vyobrazený v manuálu ke hře Warcraft II.
Hráči se setkávají přímo se samotným Kil'jaedenem, který byl přivolán do Azerothu skrz Sluneční studnu svým novým asistentem, Kael'thasem Sunstriderem. Ztělesnění energií Sluneční studny - Anveena - je uzavřena v magické bariéře a její síla je použita pro udržení portálu, ale během boje je obětována, aby oslabila Kil'jaedena. Ten však v boji nezemře, pouze je vtažen Sluneční studnou zpět do Twisting Netheru a na povrchu studny po něm zůstane jen náhrdelník.
Sunwell Plateau

Charakter
Zdá se, že Kil'jaeden nemá problém s odpouštěním těm, kteří jej zklamali, pokud je naděje, že mu budou ještě užiteční (Zrod Hordy, str. 80). Myslí vždy dlouhou dobu dopředu a jednotlivé události vidí jen jako malé články v tisíciletém řetězu svých plánů. Možná právě proto je tak vytrvalý a žádná porážka či chyba ho nemohou odvrátit od dosažení toho, co chce. Pokud jeden plán z jakéhokoliv důvodu nevyjde, najde si jednoduše jinou cestu. Má ovšem i obrovskou paměť na tvory, kteří vědomě či nevědomě zkříží jeho plány. Kil'jaeden nezapomíná na žádného z nich a často se později vrací, aby je brutálně potrestal prostřednictvím svých poskoků a prostředníků - velice zřídka se jim ukáže sám. Pokud se tak ale stane, je to většinou proto, aby je podvolil své vůli nebo se jich zbavil navždy.
Neustále dává svým služebníkům šance, aby své prohřešky odčinili, čímž si zajišťuje jejich věrnost. Naslouchá pozorně jejich výmluvám a ospravedlněním, což je v naprostém protikladu k Archimondově přístupu, jehož heslem je "uspěj nebo zemři".

Schopnosti
Kil'jaedenova fyzická podoba je velmi přizpůsobivá a často se mění podle toho, čemu podle Kil'jaedena budou ostatní věřit nebo čím budou nejvíce ohromeni. Svých cílů dosahuje kombinací jemného nátlaku a zjevného zastrašování.
Jeho přesné schopnosti nejsou známé, ale jak můžeme usoudit z jeho setkání s Illidanem či zjevení se Ner'zhulovi a orkům, je mistrem iluzí. Také ukázal, že je schopný ovládat svou velikost (tuto schopnost měl i Archimonde), ale to ještě nemusí být konec. Koneckonců, tyto schopnosti byly pozorovány pouze v nedávné době a bylo by nebezpečnou chybou usuzovat, že je to všechno, co dokáže. Je mu přisuzováno zotročení Dreadlords, což si jistě vyžádalo nezměrnou mazanost a obrovské magické schopnosti. Navíc měl v Legii vyšší funkci než Archimonde. Ještě před proměnou eredarských tvrdil Velen, že Kil'jaeden v magii vždy předčil jeho i Archimonda.
Kil'jaedenova největší síla ale není ve fyzických proměnách nebo magických schopnostech, nýbrž v jeho mysli. Jeho nedostižná vychytralost ho vynesla na první místo v hierarchii Plamenné legie a dala mu výstižnou přezdívku - Podvodník (the Deceiver). Proměnu orků dokázal zařídit s minimem magie, protože téměř celý plán byl založený na pouhé manipulaci.

Vývoj postavy
Jako u většiny démonů byla Kil'jaedenova původní úloha v historii Warcraftu pouze vedlejší - byl učitelem Gul'dana, jedné z hlavních postav ve hře Warcraft II. Až poté, co byl na scénu přiveden Sargeras, stal se Kil'jaeden jedním z nejvýznamějších záporáků - pouze sám Sargeras zastává v legendách Warcraftu důležitější a děsivější úlohu.

Zajímavosti
* Ve hře Warcraft III za sebou Kil'jaeden zanechává ohnivé stopy, podobně jako Illidan. Vypadá to, že tato vlastnost je společná všem démonům, kteří mají obrovskou moc.
* Ve hře Warcraft II byl Kil'jaeden zobrazen jako rohatý okřídlený démon, zatímco ve Warcraft III vypadal jako eredar s rudou kůží. Ve hře World of Warcraft vypadá jako kombinace obou, s démonickými křídly na eredarském těle, což z něj činí jediného okřídleného eredara v legendách Warcraftu.
* Zajímavé je, že Kael'thas se po své porážce v Tempest Keep zmíní, že nyní slouží novému pánu, který se vrátí, ale Kil'jaeden před událostmi v Sunwell Plateau v Azerothu nikdy nebyl.
* V Outlandu, v Hellfire Peninsule je hora, která se jmenuje Throne of Kil'jaeden (Kil'jaedenův trůn). Tuto horu tak pojmenoval Gul'dan, který zde shromáždil orky za účelem vypití Mannorothovy krve. Po znovuotevření Temného portálu se zde usadil jeden z Kil'jaedenových asistentů - Doom Lord Kazzak.
* Kil'jaedenova podoba je zřejmě založená na zobrazení Satana, jehož autorem je Gustave Doré. Satana vytvořil pro Božskou komedii od Dante Alighieriho.
Doré Satan

(zdroj: http://www.wowwiki.com/Kil'jaeden)
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 kronika4story kronika4story | 3. října 2011 v 15:23 | Reagovat

tak za prvé - v azetohu byl když přemlouval illidana
za druhé - vrátí se do outlandu, ne do azerothu

2 craftacka craftacka | 8. října 2011 v 13:40 | Reagovat

[1]:tak je to přeložené z wowwiki (viz zdroj), napiš jim, že to mají blbě :P

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama