Warcraft knihy

29. července 2010 v 20:21 | Fomalhaut |  Zajímavosti
Tady přináším přehled knih ze světa Warcraftu. U některých se mi podařilo dohledat české názvy, ale některé knihy u nás nejsou dostupné vůbec. Do přehledu jsem zahrnula jenom psané knihy, nikoliv komiksy, jako je např. Sluneční studna. Data vydání knih se vztahují ke knihám v originále, nikoliv k českým překladům.
Série Warcraft:
- Of Blood and Honor (Chris Metzen), leden 2001
Vznešený paladin Tirion Fordring vždy věřil, že divocí orkové jsou ohavní a zkažení. Svůj život strávil ustavičným bojem, aby ochránil lidstvo před jejich proradností. Ale neočekávaný čestný a soucitný skutek odstartoval řetěz událostí, které prověří Tirionovy nejniternější pocity a donutí ho rozhodnout se, kdo jsou lidé - a koho považuje za nestvůry.
Název knihy souvisí s ohromným smyslem pro čest, kterým oplývá hlavní postava, Tirion Fordring (čest = honor). Pochází ze starého "Esarus thar no'Darator", což znamená něco jako "sloužíme (svou) krví a ctí" (By Blood and Honor We Serve). Tato slova se často objevují na obálkách církevních knih ve světě Azeroth.
Hlavní postavy: Eitrigg, Tirion Fordring
Vedlejší postavy: Arden, Barthilas, Saidan Dathrohan, Karandra Fordring, Uther Lightbringer
Místa děje: Hearthglen (Mardenholde Keep), Stratholme
- Day of the Dragon/Den draka (Richard A. Knaak), únor 2001
Strašlivé nepokoje mezi nejvyššími čaroději pošlou nekonvenčního mága Rhonina na nebezpečnou cestu do zemí Khaz Modanu, kontrolovaných orky. Rhonin odhalí dalekosáhlé spiknutí, temnější než cokoliv, co si kdy dovedl představit - hrozba, která ho donutí k nebezpečnému spolčení s prastarými bytostmi vzduchu a ohně, pokud má svět Azeroth spatřit svítání dalšího dne.
Hlavní postavy: Daval Prestor/Deathwing, Falstad Dragonreaver, Korialstrasz/Krasus, Rhonin, Nekros Skullcrusher, Vereesa Windrunner
Vedlejší postavy: Torgus (klan Dragonmaw), Gree, Shnel, Vorsh (lesní trollové), Kryll, Nullyn, Voyd (goblini), Alextstrasza, Malygos, Nozdormu, Tyranastrasz, Ysera, Zarasz (draci), Gimmel, Molok, Rom (trpaslíci), Drenden, Genn Greymane, Terenas Menethil II, Modera, Daelin Proudmoore, Duncan Senturus, Thoras Trollbane (lidé)
Místa děje: Alterac Mountains (Dalaran), Hillsbrad Foothills (Hasic, Juroon), Wetlands (Grim Batol)
- Lord of the Clans/Vládce klanů (Christie Golden), říjen 2001
Otrok. Gladiátor. Šaman. Vůdce. Tajemný ork, známý jako Thrall byl tím vším. Vyrůstajíc u krutých lidských pánů, kteří se z něj snažili vychovat svou dokonalou loutku, Thrall byl veden jak svou divokou povahou, tak mazaností, kterou poznal ve své výchově, a rozhodl se následovat osud, kterému začínal jen trochu rozumět - osvobodit se ze svých pout a znovu objevit prastaré tradice svého lidu. Nyní může být vypovězen bouřlivý příběh jeho životní cesty - příběh o cti, nenávisti a naději...
Hlavní postavy: Aedelas Blackmoore, Drek'thar, Orgrim Doomhammer, Taretha Foxton, Grom Hellscream, Thrall
Vedlejší postavy: Clannia Foxton, Tammis Foxton, Draka, Durotan, Iskar, Karramyn Langston, Rekshak, Lorin Remka, Sergeant, Jaramin Skisson
Místa děje: Alterac Mountains, Arathi Highlands (Hammerfall), Hillsbrad Foothills (Durnholde Keep)
- The Last Guardian/Poslední strážce (Jeff Grubb), prosinec 2001
Strážci Tirisfalu: linie mistrů s výjimečnou mocí, každý z nich povolaný k osamělému tajnému boji proti Plamenné legii. Medivh byl již od narození předurčen k tomu, aby se stal největším a nejmocnějším svého řádu. Ale od počátku jeho duši poskvrňovala temnota, ničící jeho nevinnost a obracející ke zlu moc, která měla bojovat za dobro. Boj Medivha, rozpolceného mezi dvěma světy, se zlem uvnitř sebe sama, se stal osudem samotného Azerothu... a navždy změnil svět.
Hlavní postavy: Garona, Khadgar, Anduin Lothar, Medivh/Sargeras, King Llane Wrynn I
Vedlejší postavy: Aegwynn, Avatar of Sargeras (Sargerasův avatar), Cook (kuchařka), Moroes, Nothgrin
Série Warcraft: Válka Prastarých (trilogie):
- The Well of Eternity/Studna věčnosti (Richard A. Knaak), březen 2004
V prvním díle této epické trilogie je výsledek historické Války prastarých navždy změněn příchodem tří hrdinů, ztracených v čase: prvním z nich je Krasus, dračí mág, jehož obrovská moc i vzpomínky na starodávný konflikt nevysvětlitelně slábnou; druhým je lidský čaroděj Rhonin, jehož myšlenky jsou rozpolceny mezi jeho rodinu a svůdný zdroj jeho rostoucí moci; a třetím je Broxigar, zkušený ork-veterán, který usiluje o slavnou smrt v boji. Ale pokud tito nerovní spojenci nedokáží přesvědčit poloboha Cenaria a nedůvěřivé noční elfy, že jejich královna chystá zradu, Plamenné legii se znovu otevře brána do světa Azeroth. A tentokrát by se boje z dávné minulosti mohly stát i budoucností...
Hlavní postavy: Broxigar, Korialstrasz/Krasus, Illidan Stormrage, Malfurion Stormrage, Rhonin, Tyrande Whisperwind
Vedlejší postavy: Alexstrasza, Queen Azshara, Cenarius, Hakkar the Houndmaster, Mannoroth, Lord Kur'talos Ravencrest, Sargeras, Captain Jarod Shadowsong, Captain Varo'then, Lord Xavius
Místa děje: Chamber of Aspects, Dalaran, Emerald Dream, Galhara, Grim Batol, Khaz Modan (Tol Barad), Lordaeron (Andorhal), Maelstrom, Quel'Thalas (Silvermoon City), Stonetalon Mountains, Suramar (Black Rook Hold, Temple of Elune - Chamber of the Moon), Zin-Azshari (Eternal Palace, Well of Eternity)
- The Demon Soul/Duše démona (Richard A. Knaak), říjen 2004
PLAMENNÁ LEGIE PŘIŠLA. Vedeny mocným Archimondem, hordy démonů nyní pochodují zemí Kalimdor a zanechávají po sobě jenom smrt a zkázu. V srdci této invaze stojí záhadná Studna věčnosti - kdysi zdroj magické moci nočních elfů. Ale nyní je energie studny poskvrněná a zvrácená, neboť královna Azshara a její Urození se nezastaví před ničím ve snaze komunikovat s novým pánem - velitelem Plamenné legie... Sargerasem. Bojovníci nočních elfů, vedeni mladým druidem Malfurionem Stormrage a čarodějem Krasem, bojují zoufalou bitvu o zastavení strašlivého masakru. Ačkoliv zůstává jen jiskřička naděje, v nejtemnější hodině povstává prastará síla, aby pomohla ochránit svět. Draci - vedení mocným aspektem Neltharionem - ukovali zbraň nevyčíslitelné moci: Duši draka, artefakt, který je schopen vymýtit Plamennou legii navždy. Ale jeho užití může stát víc, než si kdo dokázal představit.
Hlavní postavy: Broxigar, Korialstrasz/Krasus, Rhonin, Illidan Stormrage, Malfurion Stormrage, Tyrande Whisperwind
Vedlejší postavy: Alexstrasza, Archimonde, Queen Azshara, Cenarius, Hakkar the Houndmaster, Malygos, Mannoroth, Neltharion, Nozdormu, Peroth'arn, Lord Kur'talos Ravencrest, Sargeras, Captain Jarod Shadowsong, Lord Desdel Stareye, Captain Varo'then, Lord Xavius, Ysera
Místa děje: Ara-Hinam, Chamber of Aspects, Dalaran, Dy-Jaru, Emerald Dream, G'Hanir, Halumar, Mount Hyjal, Suramar (Black Rook Hold, Temple of the Moon), Urae, Zin-Azshari (Eternal Palace, Well of Eternity)
- The Sundering/Rozdělení (Richard A. Knaak), červenec 2005
Hodina zloby nastává... Udatní noční elfové jsou zdrceni ztrátou svého milovaného generála. Černý drak Neltharion si přivlastnil Duši démona a rozprášil mocné draky. A navíc, pán démonů Archimonde dovedl Plamennou legii na pokraj vítězství nad Kalimdorem. Zatímco jsou obyvatelé země šokováni tímto nezastavitelným zlem, z hlubin Studny věčnosti přichází hrůza, o které nikdo neměl tušení...
V poslední, apokalyptické, knize této trilogie musí mladý dračí mág Krasus a mladý druid Malfurion riskovat všechno pro záchranu Azerothu před úplným zničením. Hrdinové sjednotili trpaslíky, taureny a furbolgy a nyní doufají, že podnítí v Alianci vůli postavit se proti moci Plamenné legie. Kdyby totiž do jejich rukou padla Duše démona, všechny naděje by byly ztraceny. Nyní, v této hodině se minulost a budoucnost střetávají!
Hlavní postavy: Broxigar, Korialstrasz/Krasus, Rhonin, Illidan Stormrage, Malfurion Stormrage, Tyrande Whisperwind
Vedlejší postavy: Alexstrasza, Archimonde, Queen Azshara, Cenarius, Malygos, Mannoroth, Meklo, Neltharion/Deathwing, Nozdormu, Sargeras, Lord Kur'talos Ravencrest, Commander Jarod Shadowsong, Maiev Shadowsong, Lord Desdel Stareye, Captain Varo'then, Lady Vashj, Ysera
Místa děje: Aru-Talis, Emerald Dream, G'Hanir, Great Sea, Hajiri, Mount Hyjal (Nordrassil), Suramar, Zin-Azshari (Eternal Palace, Well of Eternity)
Série World of Warcraft:
- Cycle of Hatred/Kruh nenávisti (Keith R. A. DeCandido), leden 2006
Plamenná legie byla poražena a o východ Kalimdoru se dělí dva národy: orkové v Durotaru, vedeni náčelníkem Thrallem, a lidé v Theramoru, vedeni jednou z nejmocnějších čarodějek na světě - lady Jainou Proudmoore.
Avšak křehký mír mezi lidmi a orky se náhle hroutí. Náhodné útoky proti Durotaru dávají tušit, že lidé se rozpomínají na svou nevraživost vůči orkům. Jaina s Thrallem musí nyní odvrátit katastrofu, než nenávist vzplane na obou stranách - a Kalimdor se bude zmítat v další strašlivé válce.
Jainina snaha odhalit, co se za útoky skrývá, vede k šokujícímu odhalení. Její setkání s legendární, dávno ztracenou čarodějkou změní vše, v co kdy věřila, a vrhne nové světlo na tajemnou historii světa…
"Na konci her Warcraft 3 a Warcraft 3X byli lidé a orkové spojenci na kontinentu jménem Kalimdor. Ale ve World of Warcraft jsou tyto dvě strany opět nepřáteli. Můj úkol v této knize byl vysvětlit tuto změnu. Děj se odehrává během čtyřleté mezery mezi těmito hrami a týká se lidí v Kalimdoru, vedených Jainou Proudmoore, stejně tak jako orků na tom samém kontinentu, které vede Thrall. Ze všech postav ve světě Warcraftu považuji Jainu a Thralla za dvě ze tří nejpodmanivějších. Jaina je mocná čarodějka, která vede malou skupinu lidí v nehostinné zemi brzy po kruté válce proti démonům. Thrall je ork, který sloužil lidem jako otrok a nyní vede povstání orků proti lidem a povzbuzuje je, aby se vrátili ke svým starým zvykům, které měli předtím, než byli démony prokleti. Oba vůdci se snaží o nastolení nové budoucnosti a nechat starou nenávist spát. Naneštěstí ale nenávist neumírá tak snadno. Pokud se chcete dozvědět, kdo je tou třetí postavou, musíte si přečíst tuto knihu."
Z výše uvedeného důvodu nevypisuji hlavní ani vedlejší postavy :)
Místa děje: Durotar (Bladescar Highlands, Drygulch Ravine, Kolkar Crag, Orgrimmar, Razor Hill, Thunder Ridge), Dustwallow Marsh (Theramore Isle - Demonsbane Inn and Tavern), The Barrens (Dreadmist Peak, Northwatch Hold, Ratchet)

- Rise of the Horde/Zrod Hordy (Christie Golden), prosinec 2006
Ačkoliv mladý velitel Thrall skoncoval s démonickou kletbou, která po generace sužovala jeho lid, orkové stále zápasí s hříchy své krvavé minulosti. Jako zuřivá Horda vedli nesčetné ničivé války proti svému věčnému nepříteli - Alianci. Ale zuřivost a touha po krvi, která je nutila ničit všechno kolem nich téměř zničila i je samé.
Před dávnými časy žily na idylickém ostrově Draenor kmeny orků v relativním míru s jejich tajemnými sousedy, draenei. Ale ohavní zástupci Plamenné legie měli s oběma rasami jiné plány. Démonický Kil'jaeden uvedl do pohybu temný řetěz událostí, které měly nejenom vyhladit draenei, ale také udělat z klanů orků nezastavitelnou ničivou sílu.
Hlavní postavy: Blackhand, Orgrim Doomhammer, Draka, Drek'Thar, Durotan, Gul'dan, Kil'jaeden, Ner'zhul, Thrall, Velen
Vedlejší postavy: Archimonde, Griselda Blackhand, Maim Blackhand, Rend Blackhand, Kargath Bladefist, Kilrogg Deadeye, Grom Hellscream, Mannoroth, Medivh
Místa děje: Hellfire Peninsula (Throne of Kil'jaeden), Nagrand (Oshu'gun), Terokkar Forest (Shattrath City, Telmor)
- Tides of Darkness/Příliv temnoty (Aaron Rosenberg), srpen 2007
Po smrti prokletého velitele Blackhanda převzal kontrolu nad orkskou Hordou Orgrim Doomhammer. Nyní chce dobýt i zbytek Azerothu, aby měli jeho lidé opět svůj domov ve světě Warcraftu.
Bývalý šampion Stormwindu, Anduin Lothar, opustil svou zničenou domovinu a zavedl svůj lid přes Velké moře až na břehy Lordaeronu. Tam s pomocí vznešeného krále Terenase připojil i další národy k mocné Alianci. Ale ani to nemusí stačit k zastavení nemilosrdné Hordy.
Do boje o nadvládu se připojí i elfové, trpaslíci a trollové. Zvítězí statečná Aliance, nebo Horda zničí i poslední zbytky svobody v Azerothu?
Hlavní postavy: Khadgar, Anduin Lothar, Terenas Menethil II, Turalyon, Kurdran Wildhammer, Alleria Windrunner (Aliance), Orgrim Doomhammer, Gul'dan, Cho'gall, Zul'jin (Horda)
Vedlejší postavy: Gerard, Genn Greymane, General Hath, Lianne Menethil, Morev, Aiden Perenolde, Daelin Proudmoore, Derek Proudmoore, Thoras Trollbane, Uther the Lightbringer, Willem, Sylvanas Windrunner, Vereesa Windrunner, Varian Wrynn (Aliance), Maim Blackhand, Rend Blackhand, Bradok, Urluk Cloud-killer, Krul'tan, Rakmar Sharpfang, Nekros Skullcrusher, Ter'lij, Teron Gorefiend, Tharbek, Zuluhed (Horda)
- Beyond the Dark Portal/Za temným portálem (Aaron Rosenberg, Christie Golden), červen 2008
Stárnoucí orkský šaman Ner'zhul převzal kontrolu nad Hordou a znovu otevřel Temný portál. Jeho krutí válečníci znovu pronikají do Azerothu a obléhají nově postavenou pevnost Nethergarde Keep. Odtamtud vede arcimág Khadgar a velitel Aliance Turalyon lidi a jejich spojence - elfy a trpaslíky - v bojích proti nové invazi.
Přesto se objevují znepokojující otázky. Khadgar se dozví o nájezdech orků na vzdálenější oblasti: malé skupinky orků se zdají sledovat jiný cíl než jenom dobývání. A ještě hůř, byli viděni i černí draci a zdá se, že orkům pomáhají. Aby zastavili Ner'zhulovy temné plány, musí se nyní Aliance vydat do zničeného domova orků - Draenoru. Podaří se Khadgarovi a jeho druhům zastavit podlého šamana včas a odvrátit zničení obou světů?


Hlavní postavy: Kargath Bladefist, Dentarg, Teron Gorefiend, Grom Hellscream, Ner'zhul (Horda), Khadgar, Danath Trollbane, Turalyon, Kurdran Wildhammer, Alleria Windrunner (Aliance)
- Night of the Dragon/Noc draka (Richard A. Knaak), listopad 2008
Grim Batol: jeho temný odkaz proniká mlhami do minulosti Azerothu. Ale většina zná toto místo jako dějiště příšerné tragédie - jako místo, kde odporní orkové učinili z mláďat vznešené dračí královny Alexstraszy své válečné zbraně. Ačkoliv skupina hrdinů, vedených mágem Krasem, orky porazila a osvobodila zajaté draky, prokletá hora stojí jako zničený památník ve světě Warcraftu.
Ale teď Krasus - známý také jako červený drak Korialstrasz - cítí, že zášť Grim Batolu znovu hrozí zničit ty, kteří mu jsou drazí. Tentokrát je rozhodnutý utkat se s tímto zlem sám, ale netuší nic o úkolech, které přivedou do Grim Batolu i ostatní a odhalí obludnou pravdu, která jim nejenom přinese smrt, ale také ohlašuje strašný nový věk, plný temnoty a ničení.


Hlavní postavy: Dargonax, Iridi, Kalecgos/Kalec, Korialstrasz/Krasus, Rhonin, Rom, Sintharia/Sinestra, Vereesa Windrunner, Zendarin Windrunner, Zzeraku
Vedlejší postavy: Grenda, Rask, Garthin Stoneguider
- Arthas: Rise of the Lich King/Arthas: Zrod krále Lichů (Christie Golden), duben 2009
Jeho zlo je legendou. Pán nemrtvých, třímající runový meč Frostmourne, a nepřítel svobodných obyvatel Azerothu. Král Lichů má nesmírnou moc a je naplněn nebývalou zlobou - jeho ledová duše je zcela pohlcena plány na zničení všeho živého ve světě Warcraftu.
Ale nebyl vždy takový. Dlouho předtím, než jeho duše splynula s orkským šamanem Ner'zhulem, to byl Arthas Menethil, korunní princ Lordaeronu a věrný paladin Stříbrné ruky.
Když nákaza nemrtvých ohrožovala jeho blízké, vydal se Arthas za nešťastným úkolem najít runový meč, který je natolik mocný, že zachrání jeho domovinu. Ale za jeho nalezení měl zaplatit obrovskou cenu - věčné zatracení. Arthasova cesta vede severními ledovými pustinami až k Ledovému trůnu, kde se setká se svým nejtemnějším osudem.


Hlavní postavy: Invincible, Kel'Thuzad, Arthas Menethil, Jaina Proudmoore, Sylvanas Windrunner
Vedlejší postavy: Antonidas, Anub'arak, Muradin Bronzebeard, Falric, Matthias Lehner, Lich King, Mal'Ganis, Marwyn, Lianne Menethil, Terenas Menethil II, Ner'zhul, Kael'thas Sunstrider, Uther the Lightbringer
Místa děje: Lordaeron (Andorhal, Balnir Farmstead, Brill, Capital City - Undercity, Dalaran, Durnholde Keep, Hearthglen, Strahnbrad, Stratholme), Northrend (Arthas Base Camp, Azjol-Nerub, Frostmourne Cavern, Icecrown Glacier - Icecrown Citadel), Quel'Thalas (Inner Elfgate, Isle of Quel'Danas, Outer Elfgate, Silvermoon City), Stormwind (Cathedral of Light), Theramore Isle
- Stormrage/Stormrage (Richard A. Knaak), únor 2010
Smaragdový sen a jeho samotářské strážce - zelené draky - obklopuje mnoho záhad. V minulých dobách do něj vstupovali druidové ve svém nekonečném úkolu udržovat křehkou rovnováhu přírody Azerothu.
Avšak ne všechny sny jsou příjemné. V poslední době se začala rozrůstat Noční můra, oblast zkázy ve Smaragdovém snu, a mění Sen v nepředstavitelné hrůzy. Zelení draci z této Noční můry vycházejí s nemocnou myslí a znetvořenými těly. Druidové, kteří nedávno vstoupili do Snu, zjišťují, že je velmi obtížné - ne-li nemožné - uniknout.
Ale nejenom oni jsou obětí Noční můry: více a více lidí je také zasaženo. I Malfurion Stormrage, první a nejmocnější z azerothských druidů, se může stát obětí této vzrůstající hrozby. Jak se noční můry nekontrolovatelně šíří světem, začíná zoufalý boj o nalezení a záchranu arcidruida.
Již brzy nepřátelé přírody pocítí pravý význam jména Stormrage.


Hlavní postavy: Broll Bearmantle, Malfurion Stormrage, Tyrande Whisperwind
Vedlejší postavy: Alexstrasza, Emeriss, Eranikus, Lucan Foxblood, Lethon, Nightmare Lord, Keeper Remulos, Hamuul Runetotem, Fandral Staghelm, Thura, Varian Wrynn, Lord Xavius, Ysera
- Chronicles of War (Christie Golden, Jeff Grubb, Aaron Rosenberg), plánováno na prosinec 2010
Série World of Warcraft: Cataclysm (trilogie):
- The Shattering: Prelude to Cataclysm (Christie Golden), plánováno na říjen 2010

Thrall, moudrý šaman a velitel Hordy, ucítil znepokojivou změnu...
Kdysi dávno Azeroth sužovali ničiví elementálové, až je Titáni uvěznili na Elemental Plane. Navzdory zásahu Titánů se ale mnoho z nich vrátilo do Azerothu. Celé věky s nimi Thrall komunikoval a s trpělivostí a vytrvalostí se naučil zklidnit řvoucí peklo, přivolat déšť na vysušenou zemi a zmírnit ničivý vliv elementálů na Azeroth.
Ale teď Thrall zjistil, že elementálové již na jeho volání neodpovídají. Pouto mezi nimi je slabé a křehké, jako kdyby Azerothu hrozilo něco obludného. Zatímco se Thrall snaží nalézt odpovědi na to, co způsobilo tuto situaci, je postaven před další problém - tenčící se zásoby a vzrůstající nepřátelství mezi orky a nočními elfy.
Ve Stormwindu zatím Varian Wrynn uvažuje o násilném potlačení rostoucího napětí mezi Aliancí a Hordou - nekompromisním činu, který zasáhne jeho nejbližší, včetně jeho syna Anduina. Rozpolcený mladý princ se vydal najít svou vlastní cestu, ale tím riskuje, že se zaplete do politické nejistoty, která zmítá světem.
Osud Azerothu je zahalen závojem nejistoty a nevyzpytatelné chování elementálů může být jenom prvním zlověstným znamením nadcházející katastrofy.


Postavy: Hamuul Runetotem, Thrall, Anduin Wrynn, Varian Wrynn
(zdroj: http://www.wowwiki.com/Novels)
 

19 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 bla bla | 31. července 2012 v 19:36 | Reagovat

of blood and honor v cz nevysel?

2 craftacka craftacka | 4. října 2012 v 21:23 | Reagovat

[1]: nevyšel, nebo o tom aspoň nevím

3 gxbug gxbug | 28. února 2013 v 17:55 | Reagovat

jsou v cz

4 craftacka craftacka | 4. dubna 2013 v 13:34 | Reagovat

[3]: Huh? Kdy a kde to vyšlo a pod jakým jménem? U Fantomprintu, dvorního vydavatelství knížek z WoW, Diabla apod. to nevyšlo určitě.

5 asd asd | E-mail | 12. září 2013 v 9:22 | Reagovat

Tides of Darkness taky neni v cestine? :(

6 craftacka craftacka | 20. září 2013 v 13:34 | Reagovat

[5]: Je, pod názvem Příliv temnoty. Tento článek byl napsaný před více než třemi roky. Teď jsem aktualizovala - doplnila o knihy Příliv temnoty, Noc draka, Za temným portálem a Stormrage, které mezitím už všechny v češtině vyšly.

7 risa risa | 1. října 2013 v 14:39 | Reagovat

dobry stranky mi dost pomohly pochopit wowko ;)

8 asd asd | E-mail | 28. října 2013 v 14:23 | Reagovat

[5]:tidess of darknes vislo. normalne sa to vola Prichod temnoty

9 craftacka craftacka | 4. listopadu 2013 v 12:52 | Reagovat

[8]: Příliv temnoty. U komentáře č. 6 to píšu.

10 Ell Ell | 17. května 2014 v 13:56 | Reagovat

Mužu se zeptat, všechny ty knížky jdou postupně, tak jak je tu máš ? Díky
Jinak moc pěkný stránky ;)

11 craftacka craftacka | 20. května 2014 v 21:54 | Reagovat

[10]: Ahoj, já je řadila podle data vydání v originále, pokud myslíš podle lore, tak něco je tady: http://craftacka.blog.cz/1012/casova-osa

12 Rhonin Rhonin | E-mail | 7. prosince 2014 v 19:53 | Reagovat

Ahoj,dá se někde sehnat of blood and honor v češtině ?
btw : Pěkný stránky. :)

13 craftacka craftacka | 1. ledna 2015 v 19:20 | Reagovat

[12]: Ahoj, o oficiálním překladu nevím, Fantomprint to překládat nechtěl a jiné vydavatelství Warcraft nedělá. Jedině že by někde existoval amatérský překlad. Několikrát jsem uvažovala, že bych se do toho pustila a hodila to sem na blog, ale to bych se mohla dostat do konfliktu s autorským právem :(

14 Frendly Windrunner :D Frendly Windrunner :D | E-mail | 4. ledna 2015 v 20:16 | Reagovat

Čau,chtěl bych se zeptat jestli díly na sebe navazují a jestli ne tak jaký díl by byl pro mě když jsem přečetl jenom Den draka(na pochopení).

15 Frendly Windrunner :D Frendly Windrunner :D | E-mail | 11. ledna 2015 v 18:18 | Reagovat

[13]: Čau,chtěl bych se zeptat jestli díly na sebe navazují a jestli ne tak jaký díl by byl pro mě když jsem přečetl jenom Den draka(na pochopení).

16 craftacka craftacka | 15. ledna 2015 v 22:09 | Reagovat

[15]: Ahoj, některé knihy jsou zasazené do časové osy v tomto článku (názvy knih jsou psané kurzívou) http://craftacka.blog.cz/1012/casova-osa bohužel není aktualizovaný, nějak teď nemám čas se ani WoWku ani blogu věnovat, ale pro začátek by to mohlo stačit :)

17 Okimo Okimo | E-mail | 10. května 2015 v 19:39 | Reagovat

[15]: Ja se ridim http://www.rivalcastmedia.com/articles/63/1021/ presneji podle chronologie s cestovanim v case :)

18 Kelaro Worgaxe Kelaro Worgaxe | E-mail | 12. července 2015 v 2:43 | Reagovat

Ahoj, chtěl bych vědět, jestli v češtině vyšla kniha: Cesta k Zatracení
V originále:The Road To Damnation
Předem děkuji

19 craftacka craftacka | 24. července 2015 v 18:54 | Reagovat

[18]:Ahoj, oficiálně ne, jedná se spíš o povídku, než o knihu. Překlad je na výborné česko-slovenské stránce pro fanoušky WoW, začíná tady:
http://wowfan.tiscali.cz/clanky/road-to-damnation-1-kapitola/1/

20 WWW.PSYCHO-PROJECT.EU WWW.PSYCHO-PROJECT.EU | Web | 30. května 2016 v 10:42 | Reagovat

HTTP://WOW.PSYCHO-PROJECT.EU

Popis serveru
-- 15 Vlastních Dungeonů upravených na High Fun
-- Vlastní itemy dropy ve všech dungeonech
-- Spousty úkolů a daily questy
-- Eventy a odměny každý den (průměr 21 eventů/denně)
-- Hopsa úkoly za skákačky
-- Každý den eventy
-- Battlegroundy a vlastní upravy spellů i talentů.
-- Ochotný a aktivní GM team
-- PvP ranky funkční
-- COOL NPCs - Transmogrification, Enchanter, Barber(Kadeřník),Morpher (500+morphs)
-- Antihack(Warden + Passiv), Anti-Wpe, Anti-Spam, Anti-Farming
-- Zrušená macro bugy oproti jinym Fun serverům
-- Portér po celém serveru a ke questům
-- Wipe na serveru nikdy nebude, pokud pojede server samozřejmě.
-- Custom TRANSMOGRIFIER (1000ce itemů na změnu vzhledu dle libosti)
-- Custom MORPHER (1500 morphů) lze je nastavit i jako permanentní vzhled
-- Arena Itemy, PvP itemy, PvE itemy, Event Itemy, Legendary Q itemy, Custom itemy s custom designy

-- Fungujeme již od roku 2009
-- Denně nové itemy, úkoly
-- Uptime průměr 6dní (občas noční restart pro úpravy a doplňky do hry)

Web - Account a VIP Manager, Reset hesla, online hráči, uptime, Armory, PsychoHead ( Wowhead našeho serveru), Ban checker, Userbar, Guildy, Top 100 players a jine

Trestáme převážně jen hackery, jinak mírné tresty. Samozřejmě server má určitá pravidla.

Čím více hráčů online, tím více možností. Větší komunita - více pro server -> větší zábavě

Těšíme se na Vás Team Psycho-Project.eu

21 Fraya Fraya | E-mail | 9. září 2016 v 20:11 | Reagovat

Zdravím, chci se zeptat za nevíte kde sehnat všechny knížky pohromadě abych to nemusela objednávat po jendom

22 weboš weboš | E-mail | 29. listopadu 2016 v 14:41 | Reagovat

Ahoj seženeš je tu komplet i AUDIO +

můžeš zapařit:warcraft-cesko.xyz

http://warcraft-cesko.xyz

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama